Network Menu

Medlemsansökan

Våra medlemsavgifter är:

$50 medlemsavgift per år

$25 för studerande, aupairer, portomedlemmar och under 25 år.

 

Ansökan om medlemskap i SWEA Las Vegas

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning. Detta formulär ska skickas oavsett vilket medlemskap man söker.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

 

Efter du klickar “Skicka” kommer medlemsansvarig kontakta dig om hur betalningen sker.

 

SWEA Las Vegas